Đăng ký
Duyên Việt sẽ giúp bạn giao lưu, kết bạn, se duyên và chia sẻ các thông tin trong cuộc sống

0 đánh giá
phpFox đã có sẵn các tính năng như Facebook nhưng phần giao diện lại làm tẻ nhạt quá. Khi nhìn vào bản tin (feed), chúng ta không biết đang để ở chế độ gì, cứ phải di chuột vào nó mới hiện popup lên để đọc. Trong khi đó ở Facebook chỉ cần nhìn biểu tượng là đã biết được. Như hình dưới đây.

Từ khóa: phpFox, privacy icon, facebook