Đăng ký
Duyên Việt sẽ giúp bạn giao lưu, kết bạn, se duyên và chia sẻ các thông tin trong cuộc sống

0 đánh giá

Bài trước tôi đã nói về sửa lỗi tiếng Việt trong thẻ tag của forum. Về cơ bản thì lỗi tiếng Việt đã hết, nhưng khi mở forum ra, phần bài cuối cùng (last post) vẫn còn lỗi tiếng Việt trong URL. Nguyên nhân là do bài viết trên forum có 2 trường dữ liệu: title và title_url. Nội dung của title_url giống như title nhưng được mã hóa theo tiêu chuẩn URL. Chẳng hiểu sao thằng phpFox lại thiết kế dư thừa CSDL như thế, chỉ cần 1 hàm convert là xong. Khi lấy giá trị để tính URL, đáng lẽ thay vì lấy title thì nó lại lấy title_url. Do vậy mà thành ra 2 lần mã hóa URL. Để sửa lỗi này, chỉ cần đơn giản làm như sau:


1. Mở file module\forum\template\default\block\forum.html.php


2. Tìm từ khóa thread_title_url và thay thế bằng thread_title


3. Lưu lại và xóa cache.


Lưu ý: Mọi người copy nhớ trích dẫn nguyên nguồn là duyen.vn nhé Smile